Skip to main content

2014 års Nelson Mandela – pristagare utsedd!

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 18:02 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Årets Nelson Mandela-pris tilldelas Ann-Christine Holten, verksamhetschef för Frälsningsarméns FA-center i Akalla. Beslutet fattades den 19 maj 2014 vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde.

- Civilsamhället spelar en viktig roll för att öka förståelsen för olika kulturer. Genom att stötta varandra skapas kontaktnät som kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. FA-Centret i Akalla under ledning av Ann-Christine Holten arbetar framgångsrikt med just detta, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd, Stockholms stad.

Motiveringen
FA-CENTRET är en mångkulturell träffpunkt som gör skillnad för många människor. I ca 13 år har Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla jobbat för att bryta segregationen bland utrikes födda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska och få jobb. Centret ger stöd åt barn till ensamstående föräldrar och barnfamiljer med mycket låg inkomst. Centret finansieras genom insamlingar och gåvor. Civilsamhället spelar en mycket viktig roll i att bidra till en ökad integration. Verksamhetschef Ann-Cristine Holten har varit ansvarig sedan starten och har träffat tusentals kvinnor från världen över. Mötesplatser som dessa är helt avgörande för ett Stockholm som håller ihop.

Mer information - Prissumman är på 50 000 kronor och delas ut på nationaldagen den 6 juni i samband med medborgarskapsceremonin i Stadshuset. - Vid nomineringstidens utgång den 30 mars 2014 hade 59 nomineringar inkommit. Nomineringarna fördelar sig på 39 personer och/eller verksamheter.


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222