Skip to main content

25 nya platser för ensamkommande flyktingbarn och en helt ny form av boende

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:50 CET

Ensamkommande flyktingbarn som EBO-placeras i familjehem hos släkt och vänner riskerar att inte få ett tillräckligt bra stöd. Till skillnad från vid andra fosterhemsplaceringar är familjerna sällan utredda, utbildade och godkända för sin uppgift. Socialtjänsten kommer in i bilden först när barnen redan bor i familjen och har ibland tvingats ingripa och flyttat barnen. Därför förändrar nu Stockholms stad och Migrationsverket gemensamt avtalet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Avtalet om nya platser innebär ett mellanboende så att Stockholm först godkänner familjehemmet innan nyplacering sker.
– De senaste årens erfarenheter från arbetet med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har lärt oss mycket. Som att Stockholm kan hjälpa ungdomar till ett bättre liv samtidigt som de faktiskt blir en tillgång för oss. De allra flesta klarar sig mycket bra och vi ska inte behandla fullt kapabla ungdomar som offer, säger Ulf Kristersson (M).
– Det är viktigt att de ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige tas emot på ett bra sätt. Den nya modell för mottagande som Stockholm nu startar skapar förutsättningar för att ge barnen en bättre start i Sverige, säger Caroline Henjered, verksamhetschef på Migrationsverket.
Fakta: Stockholms stad har idag 81 platser för ensamkommande flyktingbarn. I år har det kommit 160 barn varav 60 befinner sig i asylprocessen och är placerade direkt hos släkt eller andra närstående. Under 2009 beräknas drygt 100 barn komma till Stockholm med en tydlig destinationsadress som bör utredas.
Det nya avtalet mellan Stockholms stad och Migrationsverket innebär att staden utökar med 25 asylplatser. Dessa ska i första hand gå till barn som har släktingar eller andra närstående att bo hos i Stockholm i väntan på att en familjehemsutredning görs. När utredningen är färdig och familjehemmet är godkänt flyttar barnet vidare dit.
Stockholms stad har även påbörjat en annonsering efter familjer i Stockholm som kan tänka sig att vara familjehem till ensamkommande barn och ungdomar.
Presskontakt: Helena Widegren, Pressansvarig 08-508 29 878