Skip to main content

Äntligen en lösning för tennisen på Kungsholmen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2012 08:45 CEST

Finansroteln, Stockholms stad

Exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M)

Vice ordförande Maria Östberg Svanelind (S)

Gruppledare Daniel Forslund (FP)

Gruppledare Johan Hedin (C)

Gruppledare Åke Askensten (MP) 

Stockholms tennishall på Kungsholmen i Stockholm har varit rivningshotad i över 10 år, men nu finns en blocköverskridande majoritet i stadshuset för en lösning som innebär att tennisen blir kvar på Kungsholmen samtidigt som Kristinebergs strandpark kan färdigställas och flera hundra nya hyresrätter kan byggas på Stadshagenklippan.

– Jag är stolt över att vi med bred majoritet kan rädda tennisen på Kungsholmen, färdigställa strandparken i Kristineberg och samtidigt få nära  700 nya hyresrätter i attraktivt läge vid Stadshagen, säger Joakim Larsson (M), borgarråd och ordförande i exploateringsnämnden.

Stockholms Tennishall på Kungsholmen i Stockholm har funnits under rivningshot i elva år. Genom åren har olika lösningar för att bevara hallen - som i dag är belägen på yta som enligt rådande detaljplan skall vara park - presenterats och avfärdats. Men nu finns en blocköverskridande majoritet i Stockholms stadshus för att rädda tennisen på Kungsholmen och samtidigt möjliggöra att färdigställa Kristinebergs strandpark.

– Äntligen kan Kristinebergs Strandpark byggas färdig och alla de som vill spela tennis på Kungsholmen får en hållbar lösning med en ny tennishall. Jag välkomnar samtidigt planerna på att bygga fler hyresrätter, säger Maria Östberg Svanelind (S) vice ordförande i exploateringsnämnden.

 – Det är mycket glädjande att vi nu kan presentera en långsiktig lösning som öppnar upp parken som det var tänkt, säger Johan Hedin (C).

– Bra att vi har en bred majoritet över blockgränserna för att rädda parken och ordna en annan plats för tennishallen och en ny bollplan, säger Åke Askensten (MP).

– Vi i Folkpartiet är oerhört glada över att vi nu kan bygga klart Kristinebergs strandpark och samtidigt skapa en modern anläggning för tennissporten på Kungsholmen, säger Daniel Forslund (FP).

Tidplan och fakta:

  • Exploateringsnämnden får genom en skrivelse ett uppdrag att inkomma med ett markanvisningsförlag innehållande bostäder och tennishall på Stadshagens IP.
  • Genom att möjliggöra för tennishall på Stadshagens IP öppnar man dessutom samtidigt upp för byggandet av ett antal hundra hyresrätter på platsen i projektet för området som i sin helhet innebär cirka 670 hyresrätter.
  • Skrivelsen ger exploateringskontoret i uppdrag att redovisa en rimlig tidsplan för hela projektet, inklusive eventuella överklaganden, samt när arrendet i Kristinebergsparken slutgiltigt kan sägas upp.
  • Preliminärt är tidplanen cirka 2 år för förberedelser och därefter ytterligare drygt två år för färdigställande av etapp 1 av projektet som inkluderar den nya tennishallen och ett antal hundra bostäder.
  • I och med den föreslagna bebyggelsen på Stadshagens IP kommer en av de två nuvarande konstgräsplanerna omvandlas från 11-manna till 7-mannaplan. Kontoret ska därför presentera ett förslag på alternativ plats på Kungsholmen för den 11-mannafotbollsplan som blir en 7-mannaplan.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222