Skip to main content

Allvarliga brister på stadens offentliga äldreboenden

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2018 10:49 CEST

Moderaterna i Stockholms stad presenterar ett åtgärdspaket för att särskilt höja kvaliteten på stadens offentliga äldreboenden, efter att allvarliga brister visat sig runt om i staden. SKL:s öppna jämförelser för 2017, visar exempelvis att stadens egna äldreboenden fick betyget ”sämst” i sju av nio parametrar, t.ex. kring ”bemötande, förtroende och trygghet” och ”kontakt med personal”.

- Styrningen av stadens egna verksamheter behöver bli mer effektiv och kvalitetsfokuserad, detta saknar den S-ledda majoriteten en insikt om. Därför presenterar Moderaterna i Stockholms stad ett särskilt åtgärdspaket, säger Dennis Wedin, Moderaterna i Stockholms talesperson för äldrefrågor.

Åtgärdspaket

1. Stockholm stads äldreförvaltning ska särskilt granska de vård- och omsorgsboenden som drivs i stadens regi, med utgångspunkt från de kvalitetsregler som IVO använder nationellt för att ge tillstånd till privata verksamheter.

2. Att göra en översyn inom staden som säkerställer en bättre styrning av offentliga vård- och omsorgsboenden, och för att införa tydligare rutiner för när stadens egna äldreboenden brister.

3. Att avbryta den S-ledda majoritetens återkommunaliseringsvåg av väl fungerande privata äldreboenden, och göra det lättare för privata investerare att enligt LOV kunna bygga vård- och omsorgsboenden i staden.

- Idag rapporteras om tydlig kritik från Arbetsmiljöverket och IVO kring kommunala boendet Koppargården i Vällingby. Även exempelvis Väderkvarnen på Norrmalm har nyligen fått skarp kritik från IVO för allvarliga brister. Den S-ledda majoriteten i stadshuset är handlingsförlamad kring utvecklingen, säger Dennis Wedin.

- Trots att stadens egen brukarundersökning visar att äldres nöjdhet ”inom samtliga frågeställningar” är lägre på offentliga äldreboenden, har den S-ledda majoriteten i stadshuset fattat beslut om att återkommunalisera över tio välfungerande privata äldreboenden till offentlig regi under mandatperioden. Det är hycklande att de politiker som i stadshuset motarbetar privata alternativ för äldre, inte tar ansvar för en god kvalitet på stadens offentliga äldreboenden, avslutar Dennis Wedin.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222