Skip to main content

Anders Hellström (M): Glädjande med nytt naturreservat i Årsta Skog!

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:00 CEST

I veckan förväntas beslut fattas som ska leda fram till att inrätta nytt naturreservat i Årsta Skog. Satsningen ingår i Alliansens storsatsning på tre nya naturreservat i Stockholms stad.

– Vi är mycket glada över den möjlighet som naturreservat i Årsta Skog innebär, både för oss i närområdet och för Stockholm som helhet. Stockholm växer kraftigt och allt fler stockholmare ska dela en begränsad yta. Gröna vattenhål och natursköna andrum blir i den kontexten allt viktigare, säger Anders Hellström (M), stadsdelsnämndsordförande Enskede-Årsta-Vantör.

– Årsta Skog är ett unikt, stadsnära naturområde med upplevelsevärden i form av både skogskänsla och vattenkontakt. Området utgör en viktig del i Stockholms grönstruktur och det känns väldigt positivt att vi nu skyddar människors friluftsliv och rekreation för lång tid framöver, säger Anders Hellström (M), stadsdelsnämndsordförande Enskede-Årsta-Vantör.

Fakta

  • Årsta Skog föreslås – tillsammans med Årsta holmar, som tillhör Södermalm - bli naturreservat för att skydda och för friluftsliv och rekreation utveckla ett stadsnära naturområde med skogskänsla, vattenkontakt och sammanbindande funktion mellan stadsdelar. 
  • Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden beslutar i veckan om att skicka förslag till bildande av naturreservat för Årsta Skog och Årsta holmar på remiss.
  • Efter samråd kommer förslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Det reviderade förslaget ska sedan godkännas i nämnderna och beslutas av kommunfullmäktige. 
  • De uppskattade kostnaderna för uppgår till ca 1,35 mnkr per år för Årsta Skog och den kostnaden åligger Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd.

Läs hela ärendet bl.a. här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758025

Kontakt Anders Hellström: 076-121 4228

Bifogas: Karta över Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222