Skip to main content

Andréa Ström (M): Plan för illegala bosättningar saknas i majoritetens politik

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 15:18 CET

Idag den 15 december 2015 beslutar Stockholms stads socialnämnd om verksamhetsplanen för 2016. I den framlagda verksamhetsplanen av den rödgrönrosa majoriteten berör man överhuvudtaget inte arbetet med avhysningar av illegala bosättningar.

- Vi stor inför stora utmaningar när det gäller den ökande andelen av fattiga EU-medborgare som anländer till Stockholm. Vi har en verklighet där alltfler olagliga bosättningar växer fram i stadens offentliga miljöer som skapar sanitära olägenheter och ökad otrygghet. Den rödgrönrosa majoriteten lyser med sin frånvaro i frågan, majoriteten saknar politiska visioner, en tydlig politisk linje och konkreta förslag om hur de ska hantera frågan framöver, säger Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden.

- Ifjol hade den rödgrönrosa majoriteten tydligt uttryckt att arbetet med avhysningar skulle fortsätta, nu har man lämnat walkover i frågan. Moderaterna satsar 7,5 miljoner extra i vårt budgetförslag för en nollvision mot olagliga boplatser. Situationen som den är idag är ohållbar och det krävs ett fortsatt tydligt arbete med avhysningar i kombination med akuta insatser och ett långsiktigt arbete i hemländerna. Vi värnar om stockholmarnas trygghet och anser att lagen är lika för alla, avslutar Andréa Ström (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222