Skip to main content

Anna König Jerlmyr (M): Antalet hemlösa i Stockholms stad minskar

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 06:06 CEST

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

En ny kartläggning visar att antalet hemlösa i Stockholms stad minskar. I årets kartläggning ingår 2866 hemlösa personer, vilket är det lägsta antalet sedan mätningarna började år 2004.

– Vi har det senaste året genomfört ett stort antal insatser för att fler hemlösa ska kunna få mer långsiktiga boenden. Det är glädjande att antalet hemlösa minskar totalt sett och särskilt att gruppen unga vuxna minskar. Under de senaste två åren har staden valt att fokusera på att minska gruppen hemlösa unga och det ser vi nu resultatet av, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Tidigare mätningar har visat att den akuta hemlösheten är på väg att minska. En ny utmaning är att den senaste kartläggningen visar att denna grupp nu ökar igen, trots att antalet hemlösa minskar totalt sett. Statistiken skiljer sig däremot från stadens andra mätning från år 2011 och som visar att det totala antalet individer som bor på härbärgen har minskat markant de senaste åren. Därför krävs fortsatta analyser av materialet samt att slutsatserna tas med i den pågående hemlöshetsutredning som beräknas vara klar 2013, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:

• Kartläggningen visar att antalet hemlösa har minskat med 497 personer sedan 2004 och 116 personer sedan den senaste mätningen genomfördes 2010.

• Antalet hemlösa unga vuxna mellan 20-25 år minskar, i årets räkning är 256 personer hemlösa, jämfört med 314 personer 2010.

• Antalet akut hemlösa (akutboende/härbärge samt uteliggare) är 480 personer, jämfört med 386 personer i 2010 års kartläggning.

• Mer än hälften, 58 %, bedöms ha missbruksproblem.

• 30 % av de hemlösa har en etablerad kontakt med psykiatrin. Ytterligare 22 % anses ha sådana psykiska problem att de är i behov av behandling eller omvårdnad.

För kontakt med Anna König Jerlmyr:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222