Skip to main content

Anna König Jerlmyr (M): Färre stockholmsungdomar brukar alkohol, narkotika och tobak enligt Stockholmsenkäten 2012

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 14:38 CEST

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

I dag måndagen den 9 juli presenterade socialborgarrådet Anna König Jerlmyr stockholmsenkäten för 2012; ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor samt kriminalitet och utsatthet för brott.

– Att vi ser en positiv utveckling inom alla områden visar att vårt förebyggande arbete går i rätt riktning. Men trots en positiv utveckling sedan den förra mätningen är det fortsatt viktigt att arbeta långsiktigt för att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Att tobaksbruk minskat hos både unga tjejer och killar är glädjande. Trenderna med tobak är viktiga av flera syften. Dels för att rökning är skadligt i sig men även då vi ser en koppling mellan bruk av tobak och narkotika. Du börjar exempelvis inte röka cannabis om du inte har rökt cigaretter tidigare, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Vi ser också att allt fler unga helt väljer att avstå alkohol, men även att antalet som dricker större mängder alkohol minskar. Fler föräldrar är även mer restriktiva och bjuder inte sina ungdomar på alkohol hemma, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

För att ta del av presentationen från dagens pressträff besök länk:
http://db.tt/GnYkVN4m 

Om Stockholmsenkäten i korthet:

  • Stockholmsenkäten genomförs av Stockholms stad vartannat år och är en totalundersökning som besvaras av ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets andraårselever i Stockholms stad. 
  • Sedan 2006 har undersökningen besvarat av över 10 000 elever i Stockholms stad. Svarsfrekvensen 2012 var 76 procent.
  • Resultaten för staden nedbrutet på de olika stadsdelarna finns ännu inte färdigt utan kommer färdigställas under hösten 2012.

För mer information och materialet från pressträffet 9/7:
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Utvecklingsenheten/Prevention/Stockholmsenkaten/

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222