This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Anna König Jerlmyr: Nu satsas 19 miljoner kronor på kompetensutveckling för socialtjänsten

Pressmeddelande -

Anna König Jerlmyr: Nu satsas 19 miljoner kronor på kompetensutveckling för socialtjänsten

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms stad inleder nu ett arbete för att utveckla samverkan och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Projektet, som finansieras av EU-medel, sker i samverkan med flera samarbetsparter i länet, FoU-miljöer, universitet/högskolor KSL de professionellas organisationer SACO och SKTF samt Socialstyrelsen. Projektet ska ta fram ett mer strukturerat arbetssätt vad gäller utredning och uppföljning i socialtjänsten.

– Nu kan vi erbjuda kompetenshöjning för att nya arbetssätt och metoder ska få stor spridning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Jag är mycket glad över att detta projekt nu kan sätta igång. Vi har oerhört kompetenta medarbetare inom socialtjänsten som alla gör ett bra jobb, men vi behöver ta ett gemensamt ansvar för kompetensutveckling och se om vi kan hitta bättre verktyg att arbeta med, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Socialtjänsten måste utvecklas till en mer lärande organisation med fokus på kontinuerlig kunskapsuppbyggnad som tillhandahåller professionella utvecklingsmöjligheter och belönar praktiknära forskning, driven av de egna medarbetarna. Socialsekreterarprofessionen behöver samma stödjande och uppmuntrande organisatoriska stöd som de medicinska professionerna haft länge. Där är professionens utveckling i fokus och ses som central för verksamhetens utveckling, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta
Stockholms stad har beviljats drygt 19 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden i staden, cirka 500 handläggare. Projektet riktar sig också till personer som är verksamma inom utförarverksamheter inom den sociala barn och ungdomsvården, både i stadens egen verksamhet och i verksamheter som har avtal med staden. Det är viktigt att även denna grupp erbjuds kompetenshöjning för att nya arbetssätt och metoder ska få stor spridning och ge strategisk påverkan. Totalt kommer 450 medarbetare inom utförarorganisationer erbjudas att delta i projektets kompetenshöjande aktiviteter. Samtliga 14 stadsdelar samt avdelningen för stadsövergripande verksamheter har varit involverade i förprojekteringen på olika sätt och kommer delta i projektet.

För mer information och presskontakt:
Hannes Kataja, pressekreterare, 076-12 29 139

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt