This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Anna König Jerlmyr: Nytt kvinnofridsprogram

Pressmeddelande -

Anna König Jerlmyr: Nytt kvinnofridsprogram

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

I dag är det den internationella kvinnodagen. Den andra april förväntas kommunfullmäktige anta ett nytt kvinnofridsprogram i Stockholm stad. Det nya programmet syftar till att bekämpa våld i nära relationer och för första gången finns en tydlig målstyrning.  Ett av de mål som finns i programmet är att män som utövar våld mot kvinnor i nära relation slutar att använda våld.

– Det vanligaste våldet i nära relationer är mäns våld mot kvinnor. Detta är ett stort samhällsproblem som vi måste fortsätta att arbeta med. Nu är programmet färdigt och jag är i dag på internationella kvinnodagen, mycket nöjd över resultatet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Det nya programmet har tre målgrupper, kvinnan som utsätts, barnen som upplever våld samt mannen som misshandlar. Det är viktigt att vi varken glömmer barnen som är brottsoffer eller att arbeta för att förändrar beteendet hos männen som utövar våldet. Kan vi förändra förövarens beteende så minskar risken att nya offer utsätts, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta
Under 2012 kommer en omfattande kartläggning av våld i nära relationer att genomföras. Kartläggningen omfattar förutom mäns våld mot kvinnor också våld i samkönade relationer, inom transsexuella relationer och i relationer där kvinnor utsätter män för våld. Resultatet av denna kartläggning kommer att ligga till grund för framtagandet av nya riktlinjer för våld i nära relationer.

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt