Skip to main content

​​Den rödgrönrosa skuldsättningen skapar tickande räntebomb

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 15:50 CET

Den 14 december 2015 ska förslaget till budget 2016 för Stockholms Stadshus AB antas. Alliansens partier reserverar sig delvis mot budgetförslaget. Alliansen skriver i sin reservation att de i allt väsentligt stödjer planeringsinriktningen för investeringar. Däremot är de kritiska till de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull finansiering eftersom intäkterna saknas då majoriteten motsätter sig försäljningar och ombildningar.

 - Den rödgrönrosa majoriteten för av ideologiska skäl en politik som är till skada för stadens långsiktiga finansiella ställning och med allvarliga följder för välfärdens verksamheter på längre sikt. De investeringar vi gör idag drabbar kommande generationer av stockholmare när de enbart finansieras genom lån. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna visar att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden och att skuldbördan tredubblas till 70 miljarder kronor fram till år 2018, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam. När ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Följden blir att det är skola och äldreomsorg som får stå tillbaka för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222