Skip to main content

Dennis Wedin (M): Stockholms äldreomsorg måste prioriteras

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 14:24 CET

Antalet ansökningar till en plats på vård- och omsorgsboenden har minskat samtidigt som allt fler får avslag. Var sjätte person nekades en plats visar statistik från Stockholms stads äldreförvaltning för 2014. Andelen nekade har inte tidigare varit så hög rapporterar SVT Stockholm den 10 december 2015.

Stockholms läns Äldrecentrum har nyligen fastställt att stadens biståndshandläggare först måste ge hemtjänst - till äldre som söker boende. Effekten blir att fler bor kvar hemma trots omfattande behov av vård och omsorg. Detta är en av flera trösklar som förhindrar Stockholms äldre från att få vård efter sina behov. Stadens riktlinjer ger inte tillräcklig effekt.

- Det är en oroväckande utveckling att inte äldre får rätt bedömning. Prioriteringen borde vara reformer som syftar till att äldre får vård efter behov, säger Dennis Wedin, Moderaternas gruppledare i äldrenämnden.

- För en likvärdig biståndsbedömning i hela staden bör stadens riktlinjer följas istället för stadsdelens ekonomi. Moderaterna föreslår att bedömningen ska centraliseras från stadsdelarna. Vi föreslår också en reform där valfrihetsrådgivningen och enskild uppföljning blir en större del av stadens biståndsbedömning. I vårt budgetförslag för 2016 satsar vi 10 miljoner mer än majoriteten på biståndsbedömningen, säger Dennis Wedin (M).

- Äldre i Stockholm förväntar sig att vården ska ha god kvalitet och att man ska kunna påverka sin omsorg. Detta är också Moderaternas utgångspunkt. Vi presenterar därför tydliga förslag för stärkt valfrihet och vård efter behov. Detta står mot den rödgrönrosa majoritetens oförmåga att prioritera med upprepade ideologisk återkommunaliseringar och växande underskott i äldreomsorgen istället för nödvändiga reformer, avslutar Dennis Wedin (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222