Skip to main content

En strategi mot våldsbejakande extremism behövs nu

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 14:13 CET

Under socialnämndens sammanträde den 15 december 2015 i Stockholm kom det till nämndens kännedom att stadens nuvarande samordnare mot våldsbejakande extremism ska tillträda en tjänst som tillförordnad enhetschef för helt andra frågor inom socialförvaltningen fram till den sista maj 2016. Den rödgrönrosa majoriteten ansåg att det var viktigt att anställa en samordnare i somras för att komma igång med arbetet – trots kritik från oppositionen som ansåg att det inte fanns något att samordna innan en ny strategi kom till stånd.

- Nu har sju månader gått sedan den första strategin togs fram och ännu är inte en ny strategi färdig. Varje dag åker svenska ungdomar ner och krigar för IS men enligt den rödgrönrosa majoriteten finns det inte längre ett behov av en samordnare, säger Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden.

- Det är brådskande att få till stånd ett fungerande arbete för att fånga upp de ungdomar som radikaliseras, för Moderaterna är det självklart att vi ska ha en nolltollerans mot våld och terror i vår stad, fortsätter Andréa Ström (M).

- Vi har inte fått någon rapport om vad samordnaren har gjort hittills eller hur arbetet ska bedrivas framöver har presenterats för nämnden.Vi är mycket oroade över hur arbetet ska fortskrida nu. Hanterandet av det här arbetet har varit illa skött från första början. I min egen stadsdel är behover av hjälp och stöd fortsatt stort, säger Ole - Jörgen Person (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222