Skip to main content

Exploateringsnämnden återremitterar Husbyärende

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 10:39 CEST

Stockholm behöver fler bostäder och staden ska växa med hög kvalitet tillsammans med stockholmarna. Därför återremitterar den grönblåa majoriteten Husbyärendet i exploateringsnämnden för att både tillgodose stadsdelens behov av fler bostäder av olika slag och Husbybornas önskan om att miljön kring Husby gård bevaras. Exploateringskontoret får i uppdrag att pröva ökad exploatering i andra delprojekt i Husby för att de 700 lägenheter som planeras i det så kallade område F blir av samtidigt som viktiga naturvärden bevaras.

-Mycket av det som har föreslagits i projektet är bra, men vi tror att det kan vässas. Framförallt skulle Husby må bra av fler bostadsrätter eller radhus då hyresrätter idag är kraftigt överrepresenterade. Stockholm mår bra av blandade boendeformer, i hela staden, och det tänker den grönblåa majoriteten fortsätta att arbeta för. Det är viktigt att kvantitet kombineras med kvalitet när vi bygger för att skapa en trivsam stad, den ambitionen gäller även för ytterstaden. Nu ger vi exploateringskontoret ett uppdrag att se över hur vi både kan bygga fler bostäder i Husby samtidigt som vi bevarar viktiga naturvärden. Ambitionen att bygga 2 000 lägenheter i Husby ligger fast, Stockholm behöver fler bostäder, säger exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222