Skip to main content

Finansborgarrådet i New York för Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2019 12:02 CEST

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr befinner sig denna vecka i New York City, New York för att delta i Bloomberg Harvard City Leadership Initiative. Det är en ledarskaps- och förvaltningsutbildning för borgmästare som drivs av Harvard University och finansieras av Bloomberg Philantropies. Utbildningen syftar till att ge borgmästare verktyg för en effektivare organisation och fokuserar på bättre ledarskap, medborgarengagemang och ökad innovation.

- Jag är hedrad över att fått möjligheten att gå utbildningen på Harvard, som riktar sig till borgmästare runt om i världen. Genom den kommer jag att kunna utöka nätverket med andra städer, något som är en nödvändighet för att Stockholm ska kunna etablera sig som en stad med inflytande globalt.

- Genom utbildningen som pågår under ett års tid, framför allt via digitala kanaler, kommer jag kunna få ta del av nya färdigheter och insikter som jag kan ta med mig i mitt uppdrag som finansborgarråd. Som ordförande i Eurocities, en samarbetsorganisation med 135 europeiska medlemsstäder, vet jag att städers utveckling är det som kommer påverka framtiden mest, därför är det angeläget att vi som leder städerna möts och lär av varandra. , säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd vid Stockholms stadshus.

Fakta

Bloomberg Harvard City Leadership Initiative arrangeras för tredje gången och ett ytterligare 40-tal borgmästare från storstäder från hela världen kommer att delta vid detta högnivåevenemang samt vid påföljande event under ett års tid. Deltagande borgmästare har särskilt valts ut efter deras respektive förmåga att initiera framgångsrika prioriteringar i sina städer. Programmet leds av fakulteter inom Harvard Business School och Harvard Kennedy School.

Programmet fortsätter under ett år med web-baserade möten vid ytterligare sju tillfällen i syfte att stötta staden i att utveckla och effektivisera ledarskap, organisation och struktur.

Presskontakt för finansborgarrådet: Edward Tovi, edward.tovi@stockholm.se, 076-122 92 02

Presskontakt för Bloomberg Harvard City Leadership Initiative: Warren Dent, Warren_Dent@harvard.edu, +1-617-496-4219

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222