Skip to main content

​Goda möjligheter att skapa en ny Stadsgårdshiss med M:s förslag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 16:57 CET

På dagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden behandlades en utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Utredningen är ett resultat av en motion som oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) lämnade in till kommunfullmäktige i april 2015.

- När nu Nya Slussen ska byggas måste vi säkerställa en god tillgänglighet över Stadsgårdsleden, mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Det är nödvändigt att en permanent lösning kommer på plats innan Söderbergs trappor stängs 2019. Moderaternas förslag på en gångbro över Stadsgårdsleden med en hiss på norra sidan, är enligt utredningen det mest lämpliga förslaget för tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten. Det är glädjande, säger oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Joakim Larsson (M).

- En ny hissförbindelse över Stadsgårdsleden skulle bidra positivt till att öka tillgängligheten till vattnet, fartygen och de verksamheter som finns etablerade för stockholmare och besökare. Kajområdet blir mer attraktivt som samlingsplats och destination. Det kan medföra att fler kommersiella aktörer ser de goda möjligheterna att etablera verksamheter där, säger oppositionsborgarrådet i Stockholm Joakim Larsson (M).

- Med tanke på platsens läge i Stockholm kommer utformningen av en ny hissförbindelse vara av yttersta vikt. Med en hög arkitektonisk kvalitet, som samverkar med stadens historiska landskap och siluett, skulle en sådan förbindelse kunna innebära ett positivt tillskott i Stockholms stadsbild, avslutar oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222