Skip to main content

Gör ett pappersplan av regeringens flygskatteförslag

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 14:10 CET

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Ett gott företagsklimat i Sverige och Stockholmsregionen skapas genom en kombination av rimliga skattenivåer och en hållbar infrastruktur som går att lita på. Vi kommer alltid att ta strid mot skattehöjningar som slår mot jobb och tillväxt. Därför säger vi nej till regeringens förslag till nationell flygskatt.

-  Flyget är idag det enda transportslag som ger människor möjlighet att ta sig från hela landet till och från Stockholm över dagen. Det är helt nödvändigt för Stockholmsregionens konkurrenskraft att denna möjlighet finns kvar för näringslivet. Moderaterna för en politik som främjar och stimulerar utveckling, innovation, entreprenörskap och tillväxt, det som Stockholm behöver. Nu riskerar regeringens politik tvärtom att äventyra flygets framtid genom införandet av en nationell flygskatt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

-  Den flygskatt som den rödgröna regeringen tänker driva igenom kommer att slå direkt mot tillgängligheten till och från vår region. Inte minst kommer inrikesflyget att drabbas och därmed förloras utbyten mellan Stockholmsregionen och övriga landet. Den större risken i sammanhanget är att fler kommer välja att flyga från Köpenhamn istället för Stockholm. Fler kommer också ta bilen istället för flyget. Det kommer att minska Stockholms attraktionskraft samtidigt som en nationell flygskatt inte tillför någon miljönytta, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222