Skip to main content

​​Grattis Peter Eriksson! Du har många viktiga frågor att lösa.

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:15 CEST

Idag meddelade statsminister Stefan Löfven att Peter Eriksson blir ny bostadsminister. Det är många viktiga frågor som ligger på den nya ministerns bord. Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) skriver därför ett öppet brev till Peter Eriksson om vilka hinder som behöver undanröjas för att Stockholm och andra storstäder ska kunna växa.

- Det gällande regelverket omöjliggör nya bostäder på platser som av människor upplevs som mycket attraktiva. Faktum är att med dagens regelverk hade större delen av Stockholms innerstad aldrig kunnat byggas. Det säger sig självt att det är en orimlig ordning, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Det krävs ett regelverk som möjliggör byggande av bostäder i stadsmiljö. Därför skriver jag till den nya bostadsministern om att bland annat bullerregler, luftkvalitetsnormer och strandskyddsregler behöver ses över, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Möjligheten att bygga täta, attraktiva och miljösmarta stadsdelar är en av vår tids mest angelägna politiska frågor. Men då krävs ett verklighetsanpassat regelverk som faktiskt möjliggör bostäder i täta stadsmiljöer. Detta är den enskilt viktigaste frågan för Peter Eriksson att ta tag i som ny bostadsminister, avslutar oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Det öppna brevet till bostadsministern går att läsa här.


Fakta

På senare tid har en rad byggprojekt i Stockholm stoppats på grund av statliga regelverk. Nedan följer några exempel, som Joakim Larsson också lyfter i sitt öppna brev till den nya bostadsministern:

  1. I juni 2015 upphävde mark- och miljödomstolen detaljplanen för 320 lägenheter (samt förskola och konsthall), den så kallade Hjorthagsskrapan, i Norra Djurgårdsstaden. Skälen var att byggnaden skulle synas för mycket samt emellanåt träffas av rökplymen från det närliggande kraftvärmeverket.
  2. 520 lägenheter i Hjorthagen, varav knappt 300 studentbostäder, stoppades i december 2015. Länsstyrelsen upphävde detaljplanen på grund av trafikbuller.
  3. Detaljplanen för 400 studentbostäder på Gärdet upphävdes av länsstyrelsen i januari 2016, på grund av att byggnationen skulle genomföras i anslutning till Nationalstadsparken.
  4. I februari 2016 upphävde länsstyrelsen detaljplanen för närmare 1 000 nya bostäder i Marievik. Anledningen var bland annat att de skulle vara synliga från Skogskyrkogården och skulle skugga en badplats i augusti.
  5. Samma månad meddelade länsstyrelsen att planerna på 700 bostäder vid nordvästra Valhallavägen på Östermalm måste skjutas upp på obestämd tid på grund av luftkvalitetsnormerna.
  6. Mark- och miljööverdomstolen upphävde i april 2016 detaljplanen för en skola för 645 elever invid sjön Trekanten, med hänvisning till strandskyddet, som Stockholms kommunfullmäktige i enighet beslutat att upphäva.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222