Skip to main content

Hamilton (M)/Larsson (M): Nya Rinkeby Torg invigt

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 12:43 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M), Stockholms stad

Äldre- och ytterstadsborgarråd Joakim Larsson (M), Stockholms stad

Rinkeby torg har rustats upp med bland annat nya träd av sorten Japanskt pagodträd, nya parkbänkar, markvärme, nya papperskorgar och en nyrenoverad fontän. Renoveringen påbörjades under hösten 2013, och färdigställts under våren 2014. Idag återinvigdes torget av trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

- Rinkeby torg är en viktig mötesplats, en plats för näringsidkare och det är glädjande att den efterlängtade renoveringen nu är klar. Företagen och stockholmarna har fått ett torg som är trevligare och mer funktionellt. Förhoppningsvis är nu också översvämningarnas tid förbi, något som orsakades av bla rötterna från de träd som fanns där tidigare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

- Det är mycket på gång i Rinkeby just nu och jag är glad att Rinkeby torg nu har fått en välbehövlig upprustning. Centrum är renoverat och nästa höst kommer Rinkebystråket att stå färdigt med fler butiker, restauranger och caféer, vilket både kommer att locka besökare till området och skapa fler arbetsplatser i ytterstaden, säger Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
De tre pilträden som fanns på Rinkeby Torg hade rötter som var så aggressiva att de gjorde hål i ledningarna till dagvattensystemet under marken. Detta skapade stopp i brunnar och gjorde att plattorna på torget blev ojämna. Därför behövdes en upprustning av torget.

Upprustningen av Rinkeby Torg startade under hösten 2013 och avslutades under våren.

Sedan dess har följande åtgärder gjorts på torget:

- De tre pilträden har tagits ner

- Nya trädgropar med skelettjord har grävts

- 3 nya träd har planterats,” Japanskt pagodträd”

- Betongplattor och smågatsten har lagts om

- Dagvattenledningar och brunnar har renoverats

- Fontänen har renoverats

- Flaggstången på torget har fått en annan placering och fundamentet har satts fast permanent i marken

- Lejoninnor har placerats ut på torget

- Papperskorgar har bytts ut mot nya

- Det har placerats ut nya parkbänkar, stolar och cirkelbänkar på torget

- Belysningen har setts över

Presskontakt för Ulla Hamilton (M) och Joakim Larsson (M): Tobias Nässén, tel 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222