Skip to main content

Hamilton (M): Rekordmånga stockholmare cyklar

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2014 07:56 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Cykeltrafiken i Stockholm fortsätter att öka. Under de senaste 10 åren har den ökat med 74 procent över innerstadssnittet. Enligt 5-årsmedelvärdet ligger ökningen på 6,3 procent vid Saltsjö-Mälarsnittet, 5 procent vid Citysnittet och 2,5 procent vid innerstadssnittet. Detta enligt analysen av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013, som väntas godkännas på trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 21 maj 2014.

- I ett växande Stockholm är det är glädjande att allt fler stockholmare väljer cykeln. Numera planerar vi cykelinfrastrukturen på ett enhetligt sätt, vilket underlättar för fler att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Alliansen i Stockholms stad har under mandatperioden fattat beslut om Cykelplanen för Stockholms stad och omfattande investeringar, den sk cykelmiljarden, fram till år 2018. Under året tillkommer dessutom över 2 000 cykelparkeringar runtom i staden.

- Det är första gången någonsin som en majoritet i stadshuset tagit ett helhetsgrepp kring cykelfrågorna, underhållet och cykelinfrastruktursatsningarna. Genom våra satsningar kommer fler cyklande stockholmare att kunna transportera sig tryggt och tidseffektivt både inom staden och till andra delar av Stockholmsregionen, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Trafikkontorets cykelmätningar genomförs årligen under maj och första hälften av juni. De utförs av trafikobservatörer under 6 timmar kl 7-9, 12-14 och 16-18 under en vardag (mån-tors). Dessa 6 timmar utgör cirka 40-50 procent av dygnstrafiken.

Antal cykelpassager räknas i innerstadssnittet, Saltsjö-Mälarsnittet och Citysnittet.

Vid en jämförelse av medelvärdet 2008-2012 och medelvärdet 2009-2013 visar Citysnittet en ökning på 5 procent, Saltjö-Mälarsnittet 6,3 procent och Innerstadssnittet 2,5 procent.

Jämförelse mellan 2013 och 2012 ser ut som följande:

- Innerstadssnittet: Under försommaren 2013 har cirka 62 640 cykel- och mopedpassager skett över innerstadssnittet under ett dygn. För 2012 låg siffran på 63 620 passager.

- Saltsjö-Mälarsnittet: Under försommaren 2013 har cirka 36 940 cykel- och mopedpassager skett över innerstadssnittet under ett dygn. För 2012 låg siffran på 35 240.

- Citysnittet: Har ökat kraftigt. Under försommaren 2013 har cirka 76 600 cykel- och mopedpassager skett över innerstadssnittet under ett dygn. För 2012 låg siffran på 69 340 passager.

Under de senaste tio åren har antalet cykel- och mopedpassager ökat med följande:

- Innerstadssnittet: 74 procent

- Saltsjö-Mälarsnittet: 64 procent

- Citysnittet: 64 procent

Innerstadssnittet avser trafiken in- och ut ur innerstaden.

Saltsjö-Mälarsnittet avser trafiken mellan den norra och södra regionhalvan.

Citysnittet består av ett centralt snitt runt ett område på nedre Norrmalm som indikator på aktiviteten i centrum.

Bifogas:

Trafikkontorets tjänsteutlåtande Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013

Länk till den av kommunfullmäktige antagna Cykelplanen http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/

Länk till pressmeddelande och bilagor till beslut om cykelinvesteringar på en halv miljard kronor http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressreleases/hamilton-m-naera-en-halv-miljard-i-nya-cykelsatsningar-i-stockholm-950346

Länk till pressmeddelande och genomförandebeslut om 2224 nya cykelparkeringar http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressreleases/hamilton-m-2-224-nya-cykelparkeringar-2014-978357

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222