This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hamilton (M) / Samuelsson (KD): Beslut i trafiknämnden om 40 miljoner till ökad tillgänglighet i Stockholm

Pressmeddelande -

Hamilton (M) / Samuelsson (KD): Beslut i trafiknämnden om 40 miljoner till ökad tillgänglighet i Stockholm

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Bitr. socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD)

Vid sitt sammanträde den 15 mars 2012 beslutar trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad om fortsatta tillgänglighetsarbeten för 2012 till ett värde på 40 miljoner kronor. Tillgänglighetsåtgärderna gäller framför allt övergångsställen och busshållplatser men omfattar även ledstråk, trappor, soffor, släta stråk, sänkt kantsten vid funktionshinderparkering.

– Det här beslutet om tillgänglighetsfrämjande åtgärder för 40 miljoner kronor under 2012 är till glädje för alla stockholmare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 – Ökad tillgänglighet i stadsmiljön berör alla stockholmare. Vare sig man rör sig i stadsmiljön med tungt bagage, i rullstol, med barnvagn eller med en synnedsättning underlättar tillgänglighetsåtgärderna vardagen för många stockholmare, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Stockholms stad antog under förra året ett program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett av målen i detta program är att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö. Jag välkomnar därför trafik- och renhållningsnämndens beslut, säger funktionshinderborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) i en kommentar till beslutet i trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendet i sin helhet återfinns på länk:
http://db.tt/pPBk9U8u

Presskontakt:
För kontakt med Ulla Hamilton
Oliver Carrà, pressekreterare (M), 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 
För kontakt med Ewa Samuelsson
Markus Nyman, pressansvarig (KD), 076-12 29 911 

Om ärendet i korthet:

  • Genomförandebeslutet omfattar en investeringsåtgärd på 40 mnkr för 2012 för att åtgärda "enkelt avhjälpta hinder" samt sittplatser, ledstråk och kantstenshöjning vid busshållplats. Den största delen av avsatta medel går till ombyggnader av övergångsställen och busshållplatser.
  • Åtgärderna i innerstaden är oftast dyrare att utföra än i ytterstaden. Dessutom är antalet högfrekventerade platser störst i innerstaden. Av denna anledning avsätts en högre andel medel för innerstaden än ytterstaden. 
  • Utöver arbetet med att undanröja hinder omfattar projektet även ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för det fortsatta arbetet med ”enkelt avhjälpta hinder” och busshållplatser.

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt