This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hamilton (M): Stokab – en miljardvinst för Stockholm

Pressmeddelande -

Hamilton (M): Stokab – en miljardvinst för Stockholm

Den samhällsekonomiska vinsten av Stokabs investering i fiberinfrastruktur beräknas uppgå till minst 16 miljarder kronor i Stockholm. Det visar en analys genomförd av det statliga forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, som diskuterades idag vid ett frukostmöte på Stockholm Business Region.

– Utan stadens fibernät hade inte Stockholm blivit den världsledande IT-stad som vi är idag. Trots det tror jag många Stockholmare fortfarande inte känner till att Stockholm bara ligger snäppet efter Silicon Valley på den internationella IT-scenen, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm har världens största öppna stadsnät för bredband. Nittio procent  av stadens hushåll är anslutna och i princip alla företag.

– De som bor på Järvafältet och andra flerbostadsområden i Stockholm har mycket snabbare uppkoppling än villaägarna i exempelvis Bromma. Det skapar nya möjligheter för utveckling, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad.

Fibernäten har bland annat bidragit till Kista Science Citys framväxt – med över  1 000 ICT-företag och 24 000 anställda – som lockar till sig företag och utvecklare från hela världen.

– Stockholm är idag i världsklass när det gäller IT-utveckling och våra öppna stadsnät har haft en avgörande betydelse. Det väl utbyggda fibernätet har underlättat för innovationer och nya företag såsom Spotify, Klarna och Skype, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad.


Läs en sammanfattning av rapporten här:

Mer information om frukostmötet finns här:


Fakta:
Stokab tillhandahåller fysisk infrastruktur, dvs äger och ansvarar för det passiva nätet, medan marknadens aktörer opererar och levererar tjänster i nätet.

Stockholms stad tanke har varit att tillhandahålla IT-infrastruktur för hela samhället och syftet med utbyggnaden är att skapa en ICT-infrastruktur som möjliggör att alla får tillgång till operatörsneutral infrastruktur.

Stockholms stads syn – att fiber utgör grundläggande samhällelig infrastruktur – skiljer sig från den rådande uppfattningen i övriga Europa, där fiber och bredbandsnät i huvudsak betraktas som ett nät för telekomoperatörer.

Den samhällsekonomiska vinsten av Stokabs investering i fiberinfrastruktur beräknas uppgå till 16 miljarder kronor i Stockholm. I realiteten är den samhällsekonomiska effekten ännu större eftersom detta endast är beräknat på ett fåtal kvantifierbara effekter.


Presskontakt:
Sylvia Rezania 076-12 29 200

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Relaterat material