Skip to main content

Hamilton (M): Utställning om Framkomlighetsstrategin på Kulturhuset invigd

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 12:21 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Idag invigde trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) en ny utställning om Framkomlighetsstrategin på Kulturhuset. Utställningen pågår under sju veckor med syfte att informera och föra en dialog med stockholmarna om det pågående arbetet med att öka framkomligheten i staden.

- Stockholmstrafiken ska vara förutsägbar och pålitlig för stockholmarna. Vår kraftiga befolkningstillväxt är en resurs, men också en utmaning när det gäller att utnyttja det befintliga gatuutrymmet så effektivt som möjligt. Därför är vårt målmedvetna arbete för ett mer framkomligt Stockholm så viktigt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Framkomlighetsstrategin omfattar alla trafikområden, som kommer att lyftas fram genom särskilda temaveckor under utställningsperioden. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) kommer själv att finnas på plats varje tisdag kl 11.30-12.30 under utställningsperioden med särskilt inbjudna gäster.

- Framkomlighetsarbetet genomsyrar bland annat parkering, cykling och godsleveranser. Genom att finnas på plats och diskutera dessa ämnen med både experter och med stockholmare är det min förhoppning att stockholmarna får en större inblick i det viktiga arbetet som pågår runt om i staden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Framkomlighetsutställning pågår från den 18 februari till den 4 april 2014 i Kulturhuset.

Temaveckorna är indelade enligt följande:

- Vecka 9: Parkeringsfrågor, 25/2 kl 11.30 finns trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) på plats

- Vecka 10: Hur vi planerar staden, 4/3 kl 11.30 finns trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) på plats

- Vecka 11: Cykelfrågor, 11/3 kl 11.30 finns trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) på plats

- Vecka 12: Framkomlighet och kollektivtrafik, 18/3 kl 11.30 finns trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) på plats

- Vecka 14: Godsplanen, 1/4 kl 11.30 finns trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) på plats

Varje tisdag dessa veckor mellan 11.30 – 12.30 kommer trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) att finnas på plats med särskilt inbjudna talare. Möjlighet kommer att finnas för stockholmare att ställa frågor och delta i diskussionerna.

Om Framkomlighetsstrategin: För att möta utmaningen som ett kraftigt växande Stockholm innebär för framkomlighetspolitiken har trafikkontoret i Stockholms stad tagit fram en Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030. Strategin formulerar de övergripande målsättningarna för framkomlighetsarbetet i staden. Strategin ger bland annat en grundinriktning för prioriteringar mellan trafikslag som kommer att behöva göras i Stockholm som växer i hög takt.

Bifogas: Framkomlighetsstrategin (sammanfattning) och Framkomlighetsstrategin i sin helhet

Bifogas: Bilder från invigningen (foto: Lennart Johansson, Stockholms stad)

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222