Skip to main content

Joakim Larsson (M): Idéprogram för en bättre äldreomsorg i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 11:54 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

I dag presenterar äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) sitt idéprogram för en bättre äldreomsorg i Stockholms stad. Idéprogrammet beskriver vilka framtidsfrågor som är avgörande för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

– I Stockholm har vi råd att prioritera äldreomsorgen. Nu gäller det att fokusera på rätt saker som höjer kvaliteten för de äldre och även för de som arbetar inom äldreomsorgen, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Det är ett arbete som involverar alla som arbetar med äldreomsorg i staden, från biståndshandläggare till vårdbiträden, men det är viktigt att vi har tydligt fokus på att förbättra omsorgen så att den anpassas efter de äldres behov och önskemål, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Några av de viktigaste framtidsfrågorna är:

-  Förbättra vården för demenssjuka. Fortsätta med kompetensutveckling av medarbetare och öka kraven på utbildning.

- Etablera en vass tillsynsenhet som inspekterar äldreomsorgen samtidigt som de stöttar verksamheter som behöver förbättras.

- Utveckla hemtjänsten genom att öka kompetensen bland medarbetarna. Låta de äldre få sex timmars icke biståndsbedömd tid per månad för att själva välja vad som ska göras. 

- Göra en översyn av hur medarbetarna på våra kommunala vårdenheter kan avlastas från olika typer av arbetsuppgifter, så att de kan ägna mer tid åt de äldre. I översynen ingår bland annat att minska de administrativa uppgifterna.

- Utveckla systemet med äldrepeng/kundval i Stockholm, så att vi får ett system där vikten av att leverera riktigt god omsorg är avgörande för verksamhetens framgång. 

Hela idéprogrammet finner du här: http://moderaterna.net/joakim/2012/05/11/ideprogram-for-en-battre-aldreomsorg-i-stockholms-stad/

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222