This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Joakim Larsson (M) möter Stockholmarna och pratar om kvalitet i äldreomsorgen idag klockan 10-12

Pressmeddelande -

Joakim Larsson (M) möter Stockholmarna och pratar om kvalitet i äldreomsorgen idag klockan 10-12

Äldre och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)


Som en del av moderaternas vårkampanj är olika dagar i valstugan på Norrmalmstorg upplåtna till olika moderata företrädare. I dag, fredag den 19 april, har turen kommit till äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson, som kommer att ta tillfället att prata med stockholmarna om kvalitet och värdegrund i äldreomsorgen.

– Sedan vi tog över i äldreomsorgen har det skett historiska resursförstärkningar inom äldreomsorgen. Bara de senaste åren har de kommunala och privata utförarna fått penghöjningar på 837 miljoner. Men det är inte alltid som resursförstärkningar per automatik ger kvalitetshöjningar och därför vill jag gärna höra vad stockholmarna har för idéer om hur vi kan kan stärka kvaliteten och utveckla valfriheten ytterligare, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Grunden för en god äldreomsorg är att relationen mellan de äldre och alla som verkar inom äldreomsorgen präglas av respekt och lyhördhet, så att den äldre känner att hon har fortsatt inflytande över sin vardag. Detta är något vi i ord och handling försöker sprida till alla i Stockholms stad som kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. En del i detta är att vi under året att lansera fyra filmer på temat värdegrund, för att få igång tankar och diskussion bland berörda, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Den första av de fyra filmerna kommer att gå att se i valstugan under dagen och finns även tillgänglig på den här länken: http://www.youtube.com/watch?v=F9EmxqP_kzE

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt