This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Joakim Larsson: Stockholms stad satsar på demensteam

Pressmeddelande -

Joakim Larsson: Stockholms stad satsar på demensteam

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) 

Under 2012 satsar Stockholms stad 10 miljoner kronor på att utveckla demensteam runt om i staden. Demensteamen ska arbeta med att ge specialiserad vård och omsorg till dementa som vill bo kvar hemma.

– Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma, även personer med demenssjukdomar. Vi vet att personcentrerad vård är oerhört viktigt vid omsorg av demenssjuka personer. Det traditionella sättet att organisera hemtjänsten kan ha svårt att skapa tillräckligt god kvalitet gentemot de demenssjuka och deras anhöriga. Därför satsar vi nu på specialiserade demensteam, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Staden kommer att stötta enskilda teams utveckling och även privata hemtjänstföretagare ska kunna ansöka om startbidrag för att komma igång och starta upp demensteam, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M). 

– Det här är ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla äldreomsorgen så att vi kan ge vård och omsorg utifrån individens önskemål, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M). 

Fakta
Äldreförvaltningen ska tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, som driver ett projekt för att underlätta en implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, stödja och stimulera en utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning på demens.

En inspirationsdag för demensteam i hemtjänsten kommer att hållas den 29 mars vilket blir ett startskott på ett fortsatt arbete med att stödja enskilda teams utveckling.

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt