This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Joakim Larsson: Stockholms stad satsar på fler ungdomsbesök på äldreboenden

Pressmeddelande -

Joakim Larsson: Stockholms stad satsar på fler ungdomsbesök på äldreboenden

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms stad satsar tre miljoner kronor under 2012 för att få fler unga stockholmare att under helger och skollov arbeta på äldreboenden. Deras uppgifter blir att ordna aktiviteter som är till glädje för de äldre.

– Vi har en viktig uppgift och det är att arbeta för att engagera och inspirera ungdomar för framtida yrken inom äldreomsorgen. Jag uppmanar alla ungdomar som har ett intresse för att arbeta med omsorg av äldre att söka dessa jobb som under året kommer att utlysas på olika vård- och omsorgsboenden, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– De ungdomar som blir anlitade kommer att bjudas in till en introduktion som Stockholms stad anordnar samt en kortare utbildning om bland annat demenssjukdomar, normalt åldrande och arbetsmiljöfrågor, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Det är viktigt att påpeka att ungdomarna inte ska ersätta ordinarie personal och inte utföra något reguljärt arbete. Detta arbete är en extra resurs som ska vara till glädje för de äldre, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta
I budgeten för 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att Stockholms stad ska satsa 3 miljoner kronor på fler ungdomsbesök på äldreboenden. På äldrenämnden den 20 mars fattas beslut om hur satsningen ska utformas.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt