This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Kevius (M)/Ljung (FP): 400 nya hyresrätter byggs i Årstadal

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads – och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Stockholmshem
Ordförande Björn Ljung (FP)

Nu har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om ytterligare 400 nya lägenheter i Årstadal, ca 160 i kv Golvläggaren 1 och ca 250 i kv Syllen 3. Möjlig byggstart för de nya bostäderna är 4:e kv 2012. Det är Stockholmshem som kommer att bygga och förvalta de nya moderna fastigheterna.

– I Årstadal byggs nu tydliga stadskvarter med husfasader mot gatan och kringbyggda, tysta gårdar, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius, (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

– För att skapa liv och rörelse är det viktigt med affärer, restauranger och service i bottenvåningarna. I kvarteret kommer det också att finnas förskolor, för våra allra färskaste stockholmare, säger Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Stockholmshem är det kommunala fastighetsbolag som tar vid när beslutet i Stadsbyggnadsnämnden är fattat.

 – Vi har köpt två fastigheter av externa fastighetsägare och fått en markanvisning från staden. Med hjälp av detta dynamiska arbetssätt har vi kunnat öka bostadsproduktionen med 440 lägenheter som inte blivit av utan Stockholmshems aktiva fastighetsförvaltning säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (FP).

– Vi på Stockholmshem driver nu på hårt för att öka takten i byggandet och vi lyckas väl. Vi har en projektportfölj på närmare 4 700 lägenheter för de närmaste åren och söker ständigt nya markanvisningar och projektfastigheter för att kunna expandera ännu mer. Jag tror inte att det är många byggherrar i landet som kommer att bygga lika många hyresrätter som vi de närmaste åren, avslutar Björn Ljung, (FP) ordförande i Stockholmshem.

För mer information:
Presskontakt till borgarrådet Regina Kevius (M): Håkan Filipsson, 076-12 29 201
Björn Ljung, Ordförande i Stockholmshem, 073-615 01 03

Fakta
Höjdskalan i området blir högst sju våningar med indragna takvåningar. Både handel eller andra centrumverksamheter skall inrymmas i bottenvåningarna närmast tvärbanans station och korsningen Förmansvägen-Ingenjörsvägen. I respektive kvarter planeras även förskola om tre till fyra avdelningar.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt