Skip to main content

​Klubbat: Samarbete mellan KTH och MIT

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 18:18 CET

Stockholms stads kommunfullmäktige har idag fattat beslut om finansiering av forskningssamarbetet mellan Stockholms stad, KTH och MIT – Massachusetts Institute of Technology. Ett forskningssamarbete där Stockholm blir testbädd för världsledande forskning och som kan bidra att utveckla lösningar på stadens problem. Stockholm stad går in med 5 miljoner per år, totalt rör det sig om 15 miljoner kronor.

 -  KTH och MIT är två världsledande lärosäten när det kommer till Artificiell intelligens (AI). De bedriver forskning om hur vi genom AI och big data kan bygga en smartare stad, med bättre trafikflöden och ett hållbart klimatarbete. Jag hoppas att vi genom forskning kan bygga ett ännu bättre Stockholm i framtiden, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd.

Syftet med samarbetet är att, genom att kombinera design, teknik och vetenskap, bidra till Stockholms utveckling och planering för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Detta kommer att ske genom ett nära samarbete mellan stadens medarbetare och forskare vid de båda lärosätena där man gemensamt kan identifiera viktiga frågeställningar utifrån stadens behov och utmaningar och utveckla nya och innovativa lösningar.

Läs beslutsärendet 

Mer information om själva samarbetet

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222