Skip to main content

Länsstyrelsen upphäver inte detaljplanen för Hästen 21

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 16:59 CET

Länsstyrelsen har idag beslutat att inte upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen för Hästen 21. Beslutet tillåter staden att tillsammans med byggaktörer utveckla city till en tryggare och mer levande stadskärna med stor hänsyn till riksintresset. 

- Vi får nu en byggnad av mycket hög kvalitet som väl ansluter till stenstadens gestaltning. Projektet kommer att bidra till ett mer spännande city med ett upplevelserikt gatuliv och ett tillskott av kontor och bostäder. Vi ser fram emot att utveckla det moderna city för samtida behov i samklang med befintliga värden och kvaliteter, i nära dialog med länsstyrelsen och våra egna expertorgan, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222