Skip to main content

Larsson (M): 13,5 miljoner kr till utveckling av demensteam i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 13:42 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad

Äldrebborgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms stads äldrenämnd fördelar nu 13,5 miljoner kronor till utveckling av 38 demensteam inom Stockholms stads hemtjänst. Pengarna ska användas till vidareutveckling och fördelas såväl till privat drivna verksamheter som till egen regi. Totalt har demensteamen i Stockholm sedan starten 2012 delat på 50 miljoner kronor för uppstart och utveckling.

- Vi vet att personcentrerad vård är oerhört viktigt vid omsorg av demenssjuka personer. Demensvård är mer än ett sätt att arbeta, det handlar om att möta och se den enskilda individen. Att se hela människan och inte bara sjukdomen. Det traditionella sättet att organisera hemtjänsten kan ha svårt att skapa tillräckligt god kvalitet gentemot de demenssjuka och deras anhöriga, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Vi har satsat stort, hela 50 miljoner kronor, på uppstart av demensteam under den här mandatperioden. Därför är det extra roligt att ett av teamen nyligen vann Svenskt demenscentrums pris för bästa demensteam i Sverige. Att kunna ge kvalificerad vård- och omsorg till demenssjuka är en verklig framtidsutmaning inom äldreomsorgen, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

I april i år tilldelades Demensteam Bersågränd i Enskede i Stockholm pris av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum för 2013 års bästa demensteam i Sverige.

Länk til ärendet på Insyn gällande beslut på Äldrenämndens sammanträde idag 20 maj 2014:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1757912

Bilaga:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1757918

Presskontakt för Joakim Larsson (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222