Skip to main content

Larsson (M): Spännande nya former i Gasverket

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 11:55 CEST

Borgarrådet Joakim Larsson (M), ordförande i exploateringsnämnden, Stockholms stad

Planerna för Gasverket i Norra Djurgårdsstaden konkretiserades vid exploateringsnämndens sammanträde den 12 juni. En skola med plats för 900 elever, en idrottshall och förskola kommer att byggas i Gasverket och ett nytt bibliotek planeras ligga i en av de befintliga byggnaderna. Gasklocka 5 kommer att utvecklas till en spektakulär kontorsbyggnad i fem våningar.

- Det är viktigt att det finns en väl fungerande närservice i området. För att klara alla ambitiösa mål om en hållbar stadsdel är bra närservice en viktig faktor. Om tio år kommer 6 000 nya bostäder att stå klara i närheten och Gasverket blir det deras stadsdelscentrum, säger borgarrådet Joakim Larsson (M) ordförande i exploateringsnämnden.

- Vi kommer att bevara och fylla de kulturhistoriska byggnaderna i Gasverket med spännande innehåll och en skapa en mötesplats som alla stockholmare kan ta del av. Den högkvalitativa arkitekturen och det kulturarv som finns i området ska bevaras, samtidigt som vi kompletterar med nya moderna byggnader som anpassas till områdets struktur, säger borgarrådet Joakim Larsson (M) ordförande i exploateringsnämnden.

I september 2013 tecknade JR Kvartersfastigheter ett avtal om tidig markreservation med Stockholms stad med avsikt att som exploatör driva arbetet med utvecklingen av gasverksområdet. Exploateringsnämnden fattar beslut om markanvisning vid sammanträdet den 12 juni.

Ärendet finns tillgängligt här:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1760061

Från den 20 maj till 1 juli pågår ett samråd kring Gasverket Västra, där staden tar in synpunkter på detaljplanen.

Invigning av Gasverket sker 2018/2019.

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är det största stadsutvecklingsområdet i Sverige med 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser som byggs fram till 2030. Området ligger utmed Södra Värtans vattenlinje, granne med Nationalstadsparken och 10 minuters cykelavstånd från city. Här kommer industrimark att omvandlas till en urban stadsdel i samspel med hamnverksamheten i området. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområden.

Bilder: GK5, Skolan, Spårvägsmuseet

Presskontakt för Joakim Larsson (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222