Skip to main content

Larsson (M): Vision för Hässelby-Vällingby antagen

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 06:05 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad

Äldre och ytterstadsborgarråd Joakim Larsson (M)

På måndagskvällen klubbade Stockholms stads kommunfullmäktige visionen för Hässelby-Vällingby. Det blir därmed det tredje ytterstadsområdet efter Järva och Söderort som omfattas av en särskild vision för framtiden.

- Hässelby-Vällingby är en del av Stockholm som ligger naturskönt vid Mälaren och har en stor potential att utvecklas. Hörnstenarna är bra skola för alla barn, fler jobb och minskat utanförskap. Det kräver att Stockholms stad fokuserar sina resurser och gör allt från att rusta utemiljöer så att gångvägar är trygga och upplysta till att förbättra infrastrukturen eller arbeta aktivt med barn och ungdomar som riskerar att inte klara skolan, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Förbifart Stockholm ansluter till området i Vinsta och det kommer att bli ett enormt lyft för företagen i området när den står färdig. Goda kommunikationer för de boende är också en helt central del för att enkelt kunna ta sig till arbetet eller för att hämta och lämna barn i skola och på fritidsaktiviteter, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Ur visionen, Medborgarnas Hässelby-Vällingby:
Medborgarna står självklart i fokus för allt som sker. I medborgarnas Hässelby-Vällingby är alla trygga. Det civila samhället är involverat i utvecklingen av stadsdelen och staden har ett nära samarbete med föreningsliv och organisationer.

Stadsmiljön är väl underhållen och upplyst. Säkerheten och tillgängligheten är god. Medborgarna är delaktiga och tar gemensamt ansvar för sitt närområde och staden som helhet.

Den offentligt finansierade servicen är av högsta klass. Valfriheten är väl utvecklad och de boende i Hässelby-Vällingby har goda möjligheter att påverka utformningen av servicen. Äldreomsorgen präglas av personligt inflytande, trygghet, respekt samt möjlighet till ett meningsfullt liv.

I både nyproducerade och upprustad bebyggelse har tillgången till särskilda boenden ökat vilket gör att äldre och funktionshindrades behov är väl omhändertagna.

Ärendet i sin helhet finns här (ärende 15): http://insynsverige.se/stockholm-kf/dagordning?date=2014-05-05

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222