Skip to main content

M: Nej till chockhöjda tomthyror

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2016 07:00 CEST

Socialdemokraterna i Stockholm föreslår höjda tomthyror som kan kosta hushållen uppemot 18 000 kronor per år, minska värdet på bostäderna och sänka bostadsbyggandet. Moderaterna är mycket kritiska och säger nej till förslaget.

- Höjningar av tomthyran innebär ännu ett dråpslag mot stockholmarnas privatekonomi. Särskilt utsatta blir de som redan idag har det tufft att få ihop sin ekonomi då höjningen av tomthyran sker utöver de skattehöjningar som Socialdemokraterna genomfört. Till det kommer de skattehöjningar och försämringar av ROT- och RUT-avdragen som regeringen har beslutat om och som drabbar Stockholm särskilt hårt. Vi är emot höjningen, det är inte vad Stockholm behöver när vi vet att många har svårt att få ekonomin att gå ihop, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Höjd tomthyra försämrar inte bara stockholmarnas hushållsekonomi utan riskerar också att förvärra den allvarliga bostadskrisen. I ett läge där bostadsmarknaden redan genomgår stora förändringar till följd av bland annat amorteringskrav kommer höjd tomthyra göra det mindre attraktivt att bygga nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. En utveckling som riskerar att bromsa in Stockholms tillväxt, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Vi moderater säger nej till Socialdemokraternas chockhöjning av tomthyran. Stockholm behöver ett ledarskap som tryggar stadens finanser och välfärd utan att människor ska riskera att behöva lämna sina hem för att de inte längre har råd att bo kvar avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta

  • 55 000 hushåll bor i flerfamiljshus eller villor som står på mark som ägs av Stockholms stad, men som hyrs ut av staden. Socialdemokraterna beslutade den 14 april om en kraftig höjning av hyran, som kallas tomträttsavgäld. 
  • Den föreslagna höjningen av tomthyran skulle slå hårt mot många hushåll. En normalstor trerummare får 1 250 kronor högre hyra i månaden, totalt 15 000 kronor per år. För större lägenheter och villor kan det handla om uppemot 18 000 kronor per år.
  • Att marken blir dyrare innebär också att fastighetens värde sjunker. Enligt fastighetsexperter kan en trerummare drabbas av en värdeminskning på över en halv miljon kronor.
  • Högre tomthyra påverkar nyproduktionen av bostäder. Uppskattningar visar att byggandet av nya hyresrätter kan minska med 13 procent som följd av Socialdemokraternas förslag.
  • Högre tomthyra påverkar också befintliga hyresrätter. För hyreshus med låga hyror men höga underhållskostnader kan höjd tomthyra göra det mer lönsamt att ombilda till bostadsrätt.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222