Skip to main content

​Majoriteten i Stockholms stad skrotar populär idrottsverksamhet i Järvalyftet

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 11:45 CET

På idrottsnämndens sammanträde den 17 mars beslutade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad att avsluta Järvalyftet idrott, ett projekt som sedan starten 2007 har arbetat för att aktivera barn och unga i stadsdelarna runt Järvafältet. Satsningen på drive in-fotbollen blir kvar året ut men beslut om långsiktig finansiering saknas.

- Järvalyftet idrott har fyllt en viktig funktion för att aktivera barn och unga i socioekonomiska utsatta områden. Projektet har bland annat bidragit till att den anmälda brottsligheten under julloven har minskat med 40 procent lokalt då fler unga fått en meningsfull fritid, säger Bo Sundin (M), ledamot idrottsnämnden

- Att skära ner anslaget till Järvalyftet från 4,5 miljoner till 1 miljon är ytterst bekymmersamt och drabbar främst barn och unga. Det är viktigt att skattepengarna används effektivt och vi tycker att verksamheter som når stockholmarna ska prioriteras framför ökad byråkrati, säger Bo Sundin (M) ledamot i idrottsnämnden.

Fakta

Järvalyftet idrott har funnits sedan 2007 och erbjudit aktiviteter så som Må Bra-kurser, simundervisning, lovverksamhet och öppen idrottsverksamhet för barn och unga i stadsdelarna runt Järvafältet. För att stimulera och öka inspirationen till att börja idrotta har även temadagar på Bosön, akti­vite­ter på Stockholms stadion, helgcamp ute på Rådmansö och id­rotts­läger på Gotland. Syftet har varit att öka den fysiska aktiviteten i områden där den fysiska aktiviteten är låg samt skapa en meningsfull fritid.

Projektet har varit en del av stadens ytterstadsarbete, Järvalyftet, och har förutom ovan nämnda projekt även innefattat Djurgårdsandans drive in-fotboll såsom arrangeras på helger och kvällar lokalt i flera stadsdelar runt Järva.

Beslutet på idrottsnämnden innebär att fotbollens drive in- verksamhet blir kvar 2015 samtidigt som resterande verksamhet avvecklas eller övergår i kommunal regi. Totalt minskas budgeten från 4,5 miljoner 2014 till 1,05 miljoner 2015.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222