Skip to main content

​​Miljöpartiet i Stockholms stad vill göra det dyrare att parkera

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 10:11 CET

Trafikborgarrådet Daniel Helldén presenterade den 30 november en ny parkeringsstrategi för Stockholms stad. Den nya parkeringsstrategin innebär att det blir dyrare att parkera i hela Stockholm. I ytterstadsområden införs såväl parkeringsavgifter som boendeparkering. I innerstaden höjs boendeparkeringen med drygt 20 procentsamtidigt som avgiftstiderna utökas.

- Många stockholmare är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop, inte minst i ytterstaden. Att höja kostnaden för boendeparkeringen är ytterligare ett sätt att begränsa och försvåra människors vardag. Den rödgrönrosa majoriteten borde istället lägga fram konstruktiva lösningar som underlättar för stockholmarnas vardag som exempelvis parkeringsgarage. Det finns inget egenvärde i att göra det svårare för stockholmarna, människor kommer behöva bilen även i framtiden, säger Cecilia Brinck (m) oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden.

- Vi ska bekämpa utsläppen och inte bilarna, teknikutvecklingen är snabb och inom några år kommer utsläppen och bullret att minska kraftigt. Vi bör istället fokusera på att leda bilarna runt staden än genom staden – den östliga förbindelsen behöver byggas för att frigöra gatuutrymme i innerstaden, utrymme som kan användas till gång-, cykel- och kollektivtrafik, avslutar Cecilia Brinck (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222