Skip to main content

​Moderaterna överklagar ärendena om höjd tomthyra

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 18:25 CET

Idag den 12 december på kommunfullmäktige beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten att anta förslagen om att kraftigt höja tomträttsavgälderna för småhus och flerbostadshus. Det tidigare förslaget fick massiv kritik från nästan alla remissinstanser, i oktober krävde Moderaterna en återremiss eftersom remissinstanserna inte fått tycka till om de reviderade förslagen. Någon ny remissrunda har trots detta inte genomförts. Moderaterna kommer därför att överklaga besluten med hänvisning till beredningskravet i kommunallagen.

- Jag kan inte se det på något annat vis än att dagens beslut om tomträttsavgälderna strider mot kommunallagens beredningskrav. Vi anförde samma kritik inför beslutet om stadens Vision 2040, vilket bekräftades av att Förvaltningsdomstolen upphävde visionen. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna vägrar lyssna på både vår och domstolens kritik kring den formella ärendeprocessen. Vi kommer därför att överklaga ärendena om tomträttsavgälderna på samma formella grunder, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Socialdemokraterna har hanterat hela processen på ett väldigt märkligt sätt från början till slut. Oberoende av kritiken i sak så kommer vi inte ifrån att det nuvarande förslaget inte har beretts korrekt och det är tveksamt om beslutet skulle hålla vid en laglighetsprövning. Det är för oss en självklarhet att de som berörs av förslaget ska ges tillfälle att yttra sig över det beslut som kommunfullmäktige föreslås fatta, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222