Skip to main content

Moderaternas budget 2017: Kunskap och trygghet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 07:15 CEST

Moderaternas budget 2017

Moderaterna i Stockholms stad presenterar sitt budgetförslag för 2017 med fokus på kunskap och trygghet. De främsta satsningarna i budgetförslag går till skolan, där Moderaterna föreslår en dubbelt så stor satsning som den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Moderaterna går också fram med en skattesänkning på 20 öre för att stärka stockholmarnas ekonomi.

– Stockholms elever ska ha tillgång till de bästa lärarna. Vi når dit genom att avlasta lärarnas administrativa börda genom lärarassistenter, höja lärarlönerna, tillsätta fler förstelärare till skolor med störst behov samt öka undervisningstiden, säger gruppledaren och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Skatteunderlaget ska öka genom fler stockholmare i arbete, inte genom skattehöjningar. Med en lägre kommunalskatt stärker vi ekonomin för de stockholmare som har mindre inkomster och gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Vi satsar också på ytterligare jobbtorg med inriktning på att nyanlända ska in i arbete så snabbt som möjligt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Stockholmare ska känna sig trygga oavsett tid på dygnet. Moderaterna satsar på trygghetssatsningar vid tunnelbanemiljöer. Vi står fast vid en nollvision mot illegala boplatser och satsar mer än majoriteten på städning och klottersanering. Stockholm ska upplevas vara en trygg stad att bo och vistas i. Oavsett om det handlar om badhus, parker eller torg, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).


Om Moderaternas budget 2017 för Stockholms stad

Moderaternas budget 2017 för Stockholms stad präglas av ekonomiskt ansvarstagande, tydliga prioriteringar, lägre skatt och minskad skuldsättning. På så vis möjliggörs kraftiga satsningar för mer kunskap, högre lärarlöner och särskilt stöd i skolan. Sammanlagt uppgår Moderaternas satsningar till 705 miljoner kronor.

Moderaternas budget i sammanfattning framgår av bifogad PDF och PPT.

Moderaternas budget i dess helhet finns i denna PDF.

Moderaterna satsar 537,3 miljoner kronor mer på förskolan och skolan. Vi satsar bland annat på:

 • Höjda lärarlöner
 • Fler förstelärare i skolan och förskolan
 • Inför lärarassistenter
 • Utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd
 • Mer undervisningstid 

Moderaterna satsar 46 miljoner kronor mer på trygga och välskötta stadsmiljöer. Vi satsar bland annat på:

 • Ökade insatser mot nedskräpning och nolltolerans mot klotter
 • Nollvision mot olagliga bosättningar
 • Trygghetssatsning kring tunnelbanestationer
 • Ökad trygghet i simhallarna och på biblioteken

Moderaterna satsar 39,1 miljoner kronor mer på jobbfrämjande insatser. Vi satsar bland annat på:

 • Integrationspakt med yrkesmentorsprogram för nyanlända.
 • Utökad och förstärkt SFI samt utbyggd yrkesvux.
 • Nya Jobbtorg med specialiserade uppdrag om validering, både för dem med utländsk examen och högskoleutbildning och för utländska yrkesarbetare.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222