This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Nordin/Larsson: 510 nya studentbostäder i Stockholm

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Exploateringsnämndens ordförande,
borgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms exploateringsnämnd har nu anvisat mark till tre projekt omfattande 510 nya studentbostäder. Markanvisningarna avser en utökning av AB Svenska Bostäders markanvisning vid Albano, en ändrad markanvisning i Årsta till Fortis fastigheter samt markanvisning i Gubbängen till Järntorget Bostad AB.

– Det här är ett styrkebesked och en tydlig signal om att marknaden och staden anser att det är viktigt med studentbostäder i Stockholm. När Stockholm växer måste byggandet av studentbostäder följa med utbyggnadstakten, säger Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin (M).

– I och med vårt beslut i exploateringsnämnden når staden redan efter tre månader årsmålet för antal markanvisade studentbostäder i år. Stockholm får med detta beslut ett viktigt tillskott av 510 studentbostäder, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Presskontakt
För kontakt med Sten Nordin och Joakim Larsson
Hannes Kataja, pressekreterare, 076-12 29 139 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt