Skip to main content

Olämpligt med fackliga kontrollanter

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 13:35 CET

Malmö stad har fått klartecken från Konkurrensverket att tillämpa LO:s vita jobb modell med fackliga tjänstemän som kontrollerar om företag uppfyller kollektivavtalsenliga villkor i upphandlingar. I Stockholms stad vill även den rödgrönrosa majoriteten införa vita jobb modellen. De företag som deltar i upphandlingen med staden måste då redovisa sin bokföring och sina löne- och anställningslistor till fackorganisationer.

- Stockholms stad ska alltid motverka fusk, svartjobb och ekonomiska oegentligheter, samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för medarbetare hos leverantörer som staden anlitar. Men den granskningen ska inte göras utav fackförbunden. Det riskerar att äventyra företagens affärsförbindelser och konkurrensläge om de fackliga tjänstemännen blir förhandlare och kontrollanter, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Vi välkomnar inspektioner men de ska göras av oberoende revisorer. Med tanken på de senaste händelserna i Kommunals verksamheter skulle inte jag känna mig trygg att låta dem vara inspektörer för stadens upphandlingar. Trots beskedet i Malmö stad så är det direkt olämpligt med fackliga kontrollanter. Stockholm stad som är en av landets största upphandlare och tillväxtmotor ska föregå med ledande exempel, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222