Skip to main content

Ole-Jörgen Persson (M): Kriminella gäng ger Tensta dåligt rykte

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 14:47 CET

Mitti Tensta-Rinkeby rapporterar idag om den öppna knarkhandeln i Tensta centrum. Trots att polisen identifierat flera som gick iväg med knark kunde ingen gripas eftersom polisen var för få. Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta har fått anonyma tips om den dagliga öppna verksamheten med försäljning av hasch, vapen och annat som sprider skräck i stadsdelen. Även butiksägarna vittnar om störning och inbrott i stadsdelen. Polisen understryker att de behöver hjälp från kommunen och allmänheten.

- Polisen gör ett stort arbete för att vända utvecklingen men det går för långsam, det krävs hjälp från staden för att underlätta och stärka polisens arbete. Kriminella gäng och grupperingar sprider skräck i vår stadsdel och ger Tensta ett dåligt rykte, som boende här vet jag att det är en bra stadsdel vi kan inte låta onda krafter fläcka ner det, säger Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta.

- Vi föreslår flera direkta och förebyggande insatser för att stärka polisens arbete. De direkta insatserna är att hitta åtgärder för att polisen ska bli än mer lokalt förankrad och närvarande men också utöka kameraövervakningen i centrum. I det långsiktiga arbetet behöver vi utöka antalet fältassistenter och även se över möjligheterna med en mer tillgänglig socialtjänst, avslutar Ole-Jörgen Persson (M).

Om Moderaternas förslag:

  • Det bör utredas om Tensta ska ha ett mobilt poliskontor.

Ett mobilt poliskontor som ständigt är närvarande i stadsdelen bidrar till att stärka medborgarnas trygghet och stör de kriminella elementen. Det bidrar till målet om en lokalt förankrad och närvarande polis och gör att medborgarna i stadsdelen får en ökad tilltro till att polisen prioriterar tryggheten för boende och brottsbekämpningen i Tensta och Hjulsta.

  • Kameraövervakning av större del av Tensta och Hjulsta centrum.

Polisen önskar idag kameraövervakning av delar av exempelvis Tenstagången, men vår uppfattning är att en större del av området måste få kameraövervakning, i Tensta såväl som i Hjulsta. Fler kameror betyder ökad säkerhet för medborgarna, det stör den kriminella verksamheten och bidrar till att underlätta polisens arbete.

  • Utöka samarbetet mellan stadsdel och Polisen

Stadsdelen har redan i dag ett brottsförebyggande råd, men fler direkta kontaktytor behövs mellan polis och stadsdel. Vi föreslår att det etableras ett kontaktforum där stadsdelsnämndens presidium, stadsdelsdirektören, lokal brottsförebyggare samt polisledningen på Södra Järva träffas regelbundet för informationsutbyte, erfarenhetsutbyte samt för att gemensamt kunna identifiera konkreta åtgärder som behövs för att vända den negativa utvecklingen.

  • Prioritera en förstärkning av stadsdelens fältassistentverksamhet.

Vi vill se över möjligheterna att omfördela socialtjänstens resurser så att fler socialarbetare kan vara tillgänglig efter ordinarie kontorstid. Moderaterna vill intensifiera samarbetet med – och föreslå extra stöd till - frivilliga organisationer som arbetar brottsförebyggande samt göra det till krav att samtliga organisationer som får verksamhetsstöd från stadsdelen minst ska genomföra en brottsförebyggande verksamhet per år.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222