Skip to main content

Oroande att Stockholm fortfarande är utan handlingsplaner mot extremism

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 13:54 CET

Nya siffror från Säpo visar på att antalet personer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism fortsatt att ökat det senaste året. Det är en oroande utveckling som måste tas på allvar.

Att Stockholms stad fortfarande inte fått fram en handlingsplan mot extremism är därmed mycket oroande. Det är nu snart ett år sedan en bred överenskommelse i Stadshuset slöts mellan 7 partier, inklusive Moderaterna, om hur riktlinjerna mot våldsbejakande extremism skulle utformas.

- Ansvaret faller tungt på Socialdemokraterna att Sveriges huvudstad fortfarande inte har konkreta handlingsplaner på plats för hur Stockholm ska motverka våldsbevakande extremism. Moderaterna står fortfarande bakom uppgörelsen, men vi blir alltmer oroande över att Socialdemokraterna inte tar arbetet på större allvar. Stockholms stad behöver omgående ha ett fungerande arbete för att motverka extremism säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr(M).

- Arbetet med de lokala handlingsplanerna måste omedelbart komma igång, inte minst i Järvastadsdelarna. Det var en viktig del av den uppgörelse som gjordes med majoriteten förra året och det är nedslående att ingenting så långt har levererats säger Ole Jörgen Persson (M) vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta.

- Stadsdelarna måste snarast få verktygen för att kunna arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och framförallt kunna fånga upp unga som är på väg att radikaliseras, säger Andrea Ström (M) vice ordförande socialnämnden. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222