Skip to main content

Preliminärt förslag på skattesats för Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2018 08:50 CEST

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad presenterar ett preliminärt förslag att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad på 17:90 öre per skattekrona. Det slutgiltiga ställningstagande för skattesatsen kommer att presenteras i samband med att budgeten för Stockholms stad 2019 offentliggörs i sin helhet.

- Jag beklagar att kommunallagen är så fyrkantig att vi tvingas ta ställning till skattesatsen innan budgetarbetet är färdigt och budgetramarna i sin helhet är kända. Jag lovar att återkomma med slutgiltig skattesats för 2019 när budgeten i sin helhet är klar och offentliggörs, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Fakta om det preliminära beslutet

  • Kommunallagens bestämmelse att kommunstyrelsen måste föreslå skattesats senast den 31 oktober och kommunfullmäktige fastställa densamma senast den 30 november gör att staden tvingas ta ställning till 2019 års skattesats innan dess att budgetarbetet är färdigt och helheten i budgetramarna kända.
  • På grund av att innevarande år är valår och eftersom valresultatet medförde att det dröjde längre än vanligt att bilda en styrande majoritet för staden har tidsutrymmet för budgetprocessen blivit avsevärt mindre än brukligt.
  • Det komplicerade parlamentariska läget nationellt och den utdragna regeringsbildningsprocessen gör dessutom att det inte heller finns någon statsbudget presenterad, med följd att de finansiella effekterna av budgetpropositionen på statsbidrag inte är kända.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222