This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Regina Kevius: Stora Sköndals handikappbad återinvigt

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) 

I dag återinvigde idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) Stora Sköndals handikappbad efter ett drygt års upprustning och renovering.

‒ Stockholm ska erbjuda goda möjligheter för alla människor att kunna röra på sig och idrotta. Vi har ett viktigt ansvar att se till att det finns ett bra idrottsutbud för personer med funktionsnedsättning. Därför är det positivt att vi nu har rustat upp Stora Sköndals handikappbad, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
Strandbadet vid Stora Sköndal har varit ett uppskattat utflyktsmål sedan 1970-talet. Under 1980-talet uppfördes bassängbadet genom ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stora Sköndal. Anläggningen är Stockholms stads enda bassängbad utomhus som är helt anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Anläggningen, som varit sliten och omodern, genomgår en välbehövlig upprustning. Denna påbörjades i januari 2010 och har hittills omfattat bassängbadet med tillhörande omklädningsbyggnad. En större renovering och omfattande handkappanpassning har krävts för att anläggningen ska klara dagens krav vad gäller tillgänglighet och funktion. Dessutom har en ny reningsanläggning uppförts för att bassängbadet ska uppfylla dagens strängare miljökrav vad gäller rening och badvattenkvalitet. Bassängbadet öppnade enligt tidplan den 11 juni 2011.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt