Skip to main content

Riksintressen hämmar Stockholms utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 14:43 CET

Idag har Stockholms stad svarat på remissen för regeringens riksintresseutredning. Moderaterna är mycket kritiska till utredningens förslag som skulle cementera den redan allvarliga situationen för bostadsbyggandet i Stockholm. Den nuvarande utformningen av riksintressesystemet medför en stor begränsning för Stockholm att utvecklas för framtidens behov. Snarare än att ytterligare förstärka befintliga riksintressen borde bostadsbyggandet göras till ett riksintresse i sig.

  • Det är beklagligt att regeringen går fram med en utredning vars enda syfte är att stärka skyddet för riksintressena. När vi har en akut bostadskris i såväl Stockholm som Sverige borde regeringen istället lägga all sin kraft på att rensa upp i regelverken och lyfta bort den våta filt som dessa lägger över Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).
  • Vi menar att bostadsbyggandet i Stockholm måste upphöjas till ett riksintresse i sig självt. Detta för att ge det den tyngd det förtjänar, och behöver, för att inte underställas otaliga andra riksintressen i Stockholm. Nuvarande utformning av riksintressesystemet leder bevisligen till att Länsstyrelsen ser sig tvungen att upphäva detaljplaner för såväl nya bostäder som för skolor, förskolor och annan nödvändig samhällsservice, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222