Skip to main content

S säger nej till bostäder i city

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 20:11 CET

Den 19 mars beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad för att behålla och renovera kontorslokaler i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen. Den innebär att den socialdemokratiskt ledda majoriteten säger nej till Moderaternas förslag om att omvandla kontorslokalerna till 600 citynära bostäder.

- Det är oerhört olyckligt att den socialdemokratiska majoriteten inte tar sitt ansvar att tillgodose de behov och önskemål som stockholmarna har. Majoriteten säger nej till flera hundra nya bostäder i innerstadens centrala lägen, och förhindrar samtidigt 1400 arbetsplatser i ytterstaden. Istället får skattebetalarna stå för renoveringsnotan av kontorslokaler. Det är ansvarslöst, säger Joakim Larsson (M) oppositionsborgarråd, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- När Alliansen styrde flyttades ett flertal förvaltningar och bolag till ytterstaden. Det är en viktig åtgärd för att kunna finnas nära alla medborgare i staden. Majoriteten stoppade den utvecklingen, säger Joakim Larsson (M) oppositionsborgarråd.Fakta

År 2013 fattade berörda nämnder ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt tekniskt nämndhus i nya Söderstaden och samtidigt utveckla Tekniska Nämndhuset (fastigheten: Klamparen 7) för bostadsändamål.

Det nya förslaget ligger, i likhet med beslutet från 2013, på drygt en miljard kronor. Mervärdet för stockholmarna eller på berörda förvaltningar är dock begränsat eftersom det nu förslaget inte innebär ett tillskott på bostäder och inte heller ger möjligheten att utveckla befintlig fastighet så att lokalerna blir ändamålsenliga och funktionsdugliga enligt dagens standard.

Förslaget till ombyggnad av Tekniska Nämndhuset motsvarar behovet av cirka 1 400 framtida arbetsplatser, som nu inte lämnar innerstaden. Prognosen om 1 400 anställda gäller för 2018, och enligt stadens årsredovisning hade de tekniska förvaltningarna 1 344 personer anställda år 2015. Det förefaller högst troligt att antalet på tre år skulle öka med mer än 56 medarbetare, och dessutom förväntas huset inte stå klart förrän 2023.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222