Skip to main content

Säkerställ att barn inte placeras med den person som de är gifta med

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 13:39 CET

Trots att barnäktenskap är förbjudet i Sverige så visar Sveriges Radio i sin granskning att barn placeras i boende med den vuxna personen som de är gifta med. Återigen aktualiseras det faktum att svensk lag måste gälla i Sverige. Moderaterna i Stockholms stad vill att en genomlysning av samtliga placeringar genomförda av staden ska ske.

- Asylsökande barn som kommer till Sverige kan inte undantas från det regelverk som finns för att skydda dem. Finns det barn som har placerats tillsammans med makar bör de omedelbart omplaceras. I Sverige är det inte tillåtet för barn att gifta sig innan de fyllt 18 år. De här barnen har särskilda skyddsskäl och då är det kommunernas ansvar att säkerställa deras trygghet och rättigheter, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Det finns en risk att barn ingår tvångsäktenskap i resan på väg till Sverige. Därför har kommuner, som Stockholms stad, ett särskilt stort ansvar att säkerställa att inte barn placeras med den person som de är gifta med. Vi måste se över rutinerna för att säkerställa att barn, oavsett äktenskaplig status, placeras på boenden med andra barn, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, det är en självklarhet att kommunerna ska arbeta för att motverka barnäktenskap. Det behövs en genomlysning av samtliga placeringar genomförda av Stockholms stad, för att se hur många barn som är berörda och säkerställa rutiner för dessa barn, avslutar Andréa Ström (M) vice ordförande i socialnämnden Stockholms stad.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222