Skip to main content

Socialdemokraterna ger Moderaterna rätt om tomträttsavgälder

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 14:05 CET

På dagens sammanträde i borgarrådsberedningen beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten att upphäva kommunfullmäktiges beslut om nya tomträttsavgälder. Socialdemokraterna ger nu Moderaterna rätt och har insett att hanteringen av ärendena inte följt kommunallagens beredningskrav och att fullmäktiges beslut skulle kunnat upphävas i domstol.

- Det här är en oerhört märklig hantering av Socialdemokraterna. Vi har krävt redan från dag ett att ärendena måste beredas korrekt, men de har valt att inte lyssna på oss. Det är inget annat än en signal om att Socialdemokraterna ser kommunallagens regler om beredning enbart som ett rundningsmärke att klara av. Ett sådant förhållningssätt kostar stockholmarna tid och pengar, förutom att det är formellt felaktigt, säger oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Joakim Larsson (M).

- Socialdemokraterna gör nu det vi krävde redan i november, nämligen att exploateringsnämnden skulle få möjlighet att yttra sig över de reviderade förslagen till tomträttsavgälder. Hade de lyssnat på oss då så hade de inte behövt upphäva sitt eget beslut i kommunfullmäktige. Dagens beslut bekräftar bara det faktum att detta ärende har varit illa berett från början och det är heller inte första gången, säger oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Joakim Larsson (M).

- Utöver ärendenas undermåliga beredning, som alltså varit formellt felaktig, så är kärnfrågan för oss att innehållet i socialdemokraternas förslag slår alldeles för hårt mot tusentals hushåll i Stockholm. Vårt förslag är istället att kommunstyrelsen ska hemställa till regeringen om att ändra i Jordabalken så att en årlig indexuppräkning av tomträttsavgälder för bostäder blir möjlig. Det skulle skapa den transparens, långsiktighet och ekonomiska trygghet som stockholmarna förtjänar, avslutar oppositionsborgarrådet i Stockholm Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222