Skip to main content

Socialdemokraterna sviker skolan

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 14:06 CET

Stockholms stad växer i en historisk omfattning. Det är glädjande och visar på stadens alla förtjänster. En växande stad ställer samtidigt krav på ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.

Tyvärr så visar stadens officiella granskning, tertialrapport 2 för 2016, att Socialdemokraterna misslyckas med att ta det ansvar som Stockholms stad behöver för att lösa dagens utmaningar. Det framkommer tydliga och oroande signaler om att Socialdemokraterna brister i ansvarstagande för både ekonomin och för verksamheternas kvalitet.

- Stockholms ekonomiska situation är mycket oroande. Socialdemokraterna fortsätter att sätta stockholmarna i skuld och nu tvingas ramen för stadens skuldsättning höjas med ytterligare tio miljarder kronor till sammanlagt 60 miljarder kronor. Därutöver dras stadsdelsnämndernas ekonomi med stora bekymmer. För individ- och familjeomsorg är underskottet på 72,3 miljoner kronor och för äldreomsorgen är underskottet över 30 miljoner kronor, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Utan en ansvarsfull ekonomi så finns inte heller förmågan eller resurserna att leverera i kärnverksamheterna. Det har blivit alltför tydligt denna höst när vi ser att förskollärarbristen förvärras till den grad att stadens tjänstemän nu varnar för sänkt kvalitet i förskolan. Samtidigt vill Socialdemokraterna ställa ytterligare krav på förskolan genom att utlova rätt till heltid, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Därutöver sjunker skolresultaten. Resultatet för uppnå målen i alla ämnen och för behörighet till nationella program sjunker och dessutom ökar skillnaderna mellan skolorna i staden. Detta samtidigt som Socialdemokraterna tillför den lägsta satsningen på skolområdet på 12 år i budgeten för 2017. Det är ett svek mot Stockholms elever och lärare, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).  

Se Alliansens bifogade reservation på majoritetens T2

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument