Skip to main content

Socialdemokraternas ekonomiska moras går ut över skolan

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 10:43 CET

Dagens kommunfullmäktige i Stockholm tar sin utgångspunkt i stadens officiella granskning för 2016, tertialrapport 2. Granskningen visar att Socialdemokraterna misslyckas med att ta det ansvar som Stockholms stad behöver för att lösa dagens utmaningar. Socialdemokraterna brister i ansvarstagande för både ekonomin och för verksamheternas kvalitet.

- Stockholms ekonomiska situation är mycket oroande. Socialdemokraterna fortsätter att sätta stockholmarna i skuld och nu tvingas ramen för stadens skuldsättning höjas med ytterligare tio miljarder kronor till sammanlagt 60 miljarder kronor. Därutöver dras stadsdelsnämndernas ekonomi med stora bekymmer. För individ- och familjeomsorg är underskottet på 72,3 miljoner kronor och för äldreomsorgen är underskottet över 30 miljoner kronor, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Utan en ansvarsfull ekonomi så finns inte heller förmågan eller resurserna att leverera i kärnverksamheterna. Det har blivit alltför tydligt under hösten när vi ser att förskollärarbristen förvärras till den grad att stadens tjänstemän nu varnar för sänkt kvalitet i förskolan. Samtidigt som Socialdemokraterna vill ställa ytterligare krav på förskolan genom att utlova rätt till heltid. Förslaget om heltid riskerar att öka pressen på förskolelärarna och öka barngruppernas storlek, vilket jag även kommer att säga vid Lärarförbundets manifestation för skolan idag kl: 15.00 utanför stadshuset säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Därutöver sjunker skolresultaten. Resultatet för uppnå målen i alla ämnen och för behörighet till nationella program sjunker och dessutom ökar skillnaderna mellan skolorna i staden. Detta samtidigt som Socialdemokraterna tillför den lägsta satsningen på skolområdet på 12 år i budgeten för 2017. Det är ett svek mot Stockholms elever och lärare, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222